Hjälp temporärt

Alla på avdelningen har fullt upp men ändå finns det jobb som måste bli gjort. Arbetstoppen är temporär så det är inte läge att anställa. Ett bra alternativ för att hålla tempot uppe kan vara att tillfälligt bemanna avdelningen med en erfaren och effektiv konsult.

Personalbehov

Att ta in en konsult kan vara ett smidigt och kostnadseffektivt sätt för företaget att snabbt täcka upp ett personalbehov. Framöver kanske företaget bör anställa, men en rekrytering kan ta lång tid och verksamheten ska inte avstanna i väntan på att man hittar rätt person att anställa.

Ledig personal

Tjänstledighet, semester, föräldraledighet eller en längre utbildning. Ibland behöver en anställd vara borta från jobbet ett tag för att kunna komma tillbaka med nya krafter och nya kunskaper. Det kan vara positivt både för företaget och den anställde, speciellt om en kompetent ersättare kommer in under tiden.

Företag anlitar
oss när:

Det är inte läge att anställa, men ändå finns det jobb som måste göras. Företag tar hjälp av oss när det behövs extraresurser inom marknadsföring, kommunikation och webbprojektledning. Vi bemannar tidsbegränsade uppdrag under perioder av tjänstledighet, föräldraledighet eller vid arbetstoppar och större projekt.

    Här kan du läsa om våra roller och kompetenser: